Kontakt

ONION s.r.o.

Hollého 651/4
010 01 Žilina

V zastúpení:
Mgr. Zuzana Cibulková

tel. kontakt: 0915 472 685
e-mail: CIBULKOVA@pz-rajnehnutelnosti.sk

PZ-RAJ, s.r.o.

M.R.Štefánika 32
010 01 Žilina

V zastúpení:
Ing. Peter Škola

tel. kontakt: 0911 694 240
e-mail: SKOLA@pz-rajnehnutelnosti.sk