NAŠE SLUŽBY

Ponúkame Vám spoluprácu a poradenstvo v oblasti NEHNUTEĽNOSTÍ:

- poskytneme Vám informácie a služby pri majetkovo právnom VYSPORIADANÍ POZEMKOV (vrátane komunikácie so spolupodielníkmi, SPF, Správou katastra, notárom, zabezpečenia Darovacích a Kúpnych zmlúv..)
- zabezpečíme potrebné informácie a podklady k Územným rozhodnutiam a Stavebným povoleniam (zabezpečíme vypracovanie geometrických plánov, projektov..)

- objasníme PLÁN PREDAJA nehnuteľnosti
- oceníme zadarmo Vašu nehnuteľnosť
- spracujeme prezentáciu Vašej nehnuteľnosti
- budeme kontaktovať záujemcov o porovnateľnú nehnuteľnosť z našej internej databázy
- budeme nehnuteľnosť osobne prezentovať pri stretnutiach s klientmi a prehliadkach, na realitných serveroch a na našej www stránke
- obhliadky absolvujeme len s vážnymi záujemcami, ktorých si klasifikujeme vopred
- o priebehu predaja a spätnej väzbe od záujemcov Vás budeme priebežne informovať
- neustále budeme zastupovať Vaše záujmy, aby ste dosiahli čo najvyššiu cenu a čo najlepšie podmienky
- vysvetlíme Vám postup celej transakcie a vzájomne si dohodneme priebeh obchodu
- zaistíme zloženie rezervačnej zálohy
- získame z Katastra nehnuteľností všetky potrebné dokumenty
- pripravíme na podpis zmluvnú dokumentáciu potrebnú pre predaj (Zmluva o budúcej zmluve, Kúpna zmluva)
- pripravíme na podpis Návrh na vklad a zaistíme, aby bol obchod zapísaný do Katastra nehnuteľností
- pripravíme Preberací protokol a budeme Vám asistovať pri odovzdaní nehnuteľnosti
- poskytneme Vám informácie a asistenciu pri prevode energií a služieb, aj informácie o daňových náležitostiach

- objasníme PLÁN KÚPY nehnuteľnosti s kupujúcim
- priblížime Vám súčasné podmienky na trhu nehnuteľností
- zaznačíme si všetky dôležité informácie o Vašich predstavách a požiadavkách na nehnuteľnosť
- prehľadáme našu internú databázu nehnuteľností a databázy ďalších serióznych realitných kancelárií, s ktorými spolupracujeme
- ponúkneme Vám nehnuteľnosti najviac zodpovedajúce Vašim očakávaniam
- zorganizujeme Vám obhliadky tých nehnuteľností, ktoré budete chcieť navštíviť

Pomôžeme Vám s výhodným FINANCOVANÍM nehnuteľností:

- pri plánovaných úveroch pre kúpu nehnuteľnosti (čo najnižšie úroky a splátky na základe Vašich potrieb a možností)
- v ďalších rokoch Vám poskytneme pomoc pri zmene úveru, jeho prefinancovaní, priebežné informácie o možnostiach splatenia alebo prilepšenia
- pri existujúcich úveroch Vám pomôžeme zvýhodniť úroky, termíny splátok alebo možné výhodnejšie prefinancovanie
- objasníme možnosť postupného financovania pri výstavbe domu

Objasníme Vám výhody pri POISTENÍ :

- nehnuteľnosti – pomôžeme Vám pri poistení domácnosti, pri krytí úveru
- auta – potvrdíme Vám výhodnosť poistenia alebo vylepšíme podmienky
- života – pomôžeme Vám na základe Vašich potrieb a možností vyskladať vhodné poistenie, sporenie..

Pomôžeme Vám UŠETRIŤ VAŠE PENIAZE !

Znížime Vám NÁKLADY NA ENERGIE :

- ponúkame Vám možnosť výstavby pasívneho domu s energetickým certifikátom typu A, pričom ušetrením na energiách sa Vám peniaze vrátia za kvalitnú
technológiu a materiály použité pri výstavbe Vášho domu.

Garantujeme Vám ETICKÉ SPRÁVANIE. Vieme, že našu spoľahlivosť a slušnosť vymieňame za Vašu dôveru. Preto vždy jednáme v súlade s Etickým kódexom, v súlade s pravidlami morálky a spravodlivosti, rešpektujúc a chrániac oprávnené záujmy všetkých zúčastnených strán.

S pozdravom Váš

logo